Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

Г О Д И Ш Њ И     П Р О Г Р А М    Р А Д А     У В У
з а     2 0 1 9.    годину

18-30. јануара

Колективна калиграфска изложбa „У част Захарије Орфелина“

19. јануар

Дан Захарије Орфелина / Дан лепог писања (изложбе, радионице)

27. јануар

Конкурси "Светосавље и наше доба"

12. фебруар

Дан луткарства Србије

23. март

Међуокружна смотра 25. Фестивала луткарства основниох школа
(ФЛУОШ) у Новом Саду

14. март

Дан Мирослава Антића / Микин дан

6. април

Међуокружна смотра 25. Фестивала луткарства основниох школа
(ФЛУОШ) у Крагујевцу

2. април

Дан књижевности за децу - Спомен дрво за песника

17. мај

25. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЛУТКАРСТВА
ОСНОВНИХ ШКОЛА (ФЛУОШ)

18. мај

27. "Светосавље и наше доба" - свечаност, додела награда

јун

Зајеве дечје игре

1-7. јул

3. Светоархангелска летња школа – Призрен 2019.

10-14. јул

6. Дани Николе Тесле у Новом Саду

21-22. септембар

11. Калиграфска колонија „На путу Захариа Орфелина“

05. октобар

Светски дан учитеља

8. новембар

Дан Вука Караџића

16. новембар

11. Методички дани учитеља
Годишња скупштина УВУ

12. новембар

Дан читања и писања бајки

6. децембар

Дан Јована Јовановића Змаја