Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

ЛУТКАРСКА СЕКЦИЈА УВУ

Луткарска секција се почела развијати 2001. године
Циљ ове секције је ширење и неговање луткарске културе, повезивање учитеља који се баве луткарством.

Координатор: Вера Стојшић – Гашпаровски, Нови Сад
Контакт: lutka@uvu.rs

АКТИВНОСТИ:
1. Организација Фестивала луткарства основних школа (ФЛУОШ)
(окружне смотре, републички и међународни ниво)
2. Подршка индивидуалним луткарским наступима
3. Учешће на Сабору учитеља/Смотри радова изборних предмета у Београду
4. Учешће на Методичким данима учитеља Војводине
5. Луткарска радионице
6. Подршка програму стручног усавршавања „Луткарство у наставви...“
7. Даљи рад на ширењу мреже учитеља-наставника луткара
8. Присуство у медијима

Повратак