Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

ФОТО СЕКЦИЈА УВУ

Фото секција се почела развијати 2001. године.
Циљ ове секције је ширење и неговање фотографске културе, повезивање учитеља који се додатно баве фотографијом.

Координатор: Вера Стојшић – Гашпаровски
Контакт: duns@neobee.net

АКТИВНОСТИ:

1. Вођење фото документације активности Удружења војвођанских учитеља
2. Фото конкурс и изложба за Дан учитеља/ Методичке дане учитеља
3. Оснивање мреже учитеља – фотографа
4. Изложба радова на Сабору учитеља/Смотри радова изборних предмета
5. Позивање на учешће на Фото конкурсима и на разне фото изложбе

Повратак