Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља


УВУ ПРЕПОРУЧУЈЕ

Часописи

1. „Просветни преглед“, Дечанска 6/3, 11 000 Београд, 011/3235-378, 3239-096
2. Стручни часопис за учитеље „Зборник примера добре праксе учитеља“ (Друштво учитеља Ковина) 064-18-22-384, e-mail:mirjana_banovic@yahoo.com

3.
(контакт на: pilbil@microsoft.com)

Приручници

Назив Доступност
„Водич за добар уџбеник“ Ивић, Пешикан, Антић  „Платонеум ДОО“ Нови Сад
021 445 276, 021 451 134, 064 15 85 175
Љубица Продановић:
„Проверите како васпитавате у породици“
„Проверите како васпитавате у школи“
„Сарадња просветног радника са родитељима“
„Рад у паровима“...
www.ljubicaprodanovic.com
„Од игре до позорнице“, Зора Бокшан Танурџић
„Белешке луткарског помоћника“, Наташа Чакић Симић
„Одељенски састанци“, Dona Stajls
„Одељенски састанци“, Dona Stajls
„Заинтересујте ђаке за учење“, Ketlin Guld Landi
„Оцењивање на основу портфолија“, Š.D.Izli, K. Mičel
„Паметни задаци“, Ketrin Voker, Edgar Šmit
„Како постати добар говорник“, Keti Mijata
Креативни центар, Београд

011/38 20 464, 38 20 483, 244 06 59

 

„Приручник за самовредновање и вредновање рада школе“ ( Мин. просвете) www.mp.gov.rs
„Школско развојно планирање“ (МП) www.mp.gov.rs
„Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образово-васпитним установама“ (МП) www.mp.gov.rs
„Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима“ (МУП) www.mp.gov.rs
„Приручници за вршњачку медитацију и ученичке парламенте“ (ГТЗ) www.pedagog.org.rs
„Деца и полиција: Психолошки и етички аспекти успостављања односа поверења и сарадње између полиције и деце у контакту и /или сукобу са законом“ (МУП) www.mp.gov.rs
„Шта је данас било у школи“, Школа без насиља (УНИЦЕФ, МП, МС, МУП, МЗ, ЗУОВ, Савет за права детета) www.unicef.org/serbia