Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

Програм:
„ЛУТКАРСТВО У НАСТАВИ И ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА“

Aкредитован од 2002. године
Бр. 792 К-2 П-2 шк. 2016/2017. и 2017/2018.

Аутори/аутор програма:

Вера Стојшић - Гашпаровски

Организација/институција која подржава програм:

Удружење војвођанских учитеља

Координатор (адреса – улица и број/поштански број/место, број телефона, факс, E-mail):

Вера Стојшић - Гашпаровски
Булевар Јаше Томића 19 б
21 000 Нови Сад
063/523-748 lutka@uvu.rs

Реализатори:

Милена Гмијовић, Вера Стојшић – Гашпаровски

Циљеви програма:

Континуирано унапређивање образовно-васпитне праксе кроз:
- Стицање знања, развијање способности, креативности и подстицање учитеља, предметних наставника, стручних сарадника, васпитача, професора (а посредно и деце) за широку примену луткарства у настави и ваннаставним активностима,
- Повећање квалитета и занимљивости наставе у складу са савременим реформским процесима,
- Примена луткарства у васпитном и корективном терапеутском раду са децом,
- Припрема наставника и ученика за луткарске јавне наступе и такмичења,
- Подстицање на даљи самосталан рад, размена луткарских искустава и знања, повезивање и
- Развијање опште луткарске културе наставника и ученика...

Теме које се обрађују:

ОСНОВНИ МОДУЛ (основе луткарства и примена у настави): Појам лутке и луткарства; Свет лутака, Историјски преглед луткарства, врсте луткарских представа, врсте луткарских позоришта; Улоге луткара; Тимски рад; Потребе и могућности примене лутке у настави и ваннаставним активностима; Почетак рада са лутком; Могућности васпитног, корективног и терапеутског луткарског рада; Типови лутака, анимација и могућности њиховог кретања; Анализа снимака луткарских представа за децу и одрасле I; Књижевни текст, драмски текст и луткарски сценарио; Прилагођавање књижевног текста луткарском сценарију; Примери луткарских сценарија; Анализа наставног плана и програма; Адаптација постојећег текста у луткарски и писање сценарија; Извођење представе на основу сценарија учесника; Анализа снимака луткарских позоришних представа II; Упознавање 3 луткарске технике веома применљиве у свакодневном раду са ученицима; Припрема и извођење једноставних луткарских представа (са освртом на одређене наставне јединице); Упућивање у даљи луткарски рад.

Циљна група:

Запослени у основним школама, васпитачи, професори средњих школа
Два дан (16 сати) + примена у педагошком раду (8 сати) – укупно 24 сата

Број учесника у групи:

Минималан број учесника у групи 10, а максималан 30.
Цена по учеснику није изражена јер су трошкови различити у различитим местима.

Организатор семинара (школа, стручно друштво...) обезбеђује:

- освежење и ручак за учеснике, потребан радни и потрошни материјал,
- путне трошкове, смештај и исхрану два водитеља (из Бечеја преко Новог Сада)
- нето хонораре водитељима
- административне трошкове Удружења војвођанских учитеља

Организатор формира цену семинара по учеснику и обавештава заинтересоване.


Повратак