Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

НТЦ СЕКЦИЈА УВУ

НТЦ секција се почела развијати 2017. године
Циљ ове секције је развој менталних способноси деце.

Координатор: мр Славица Бобић, Сремска Митровица
Контакт: јelena69@ptt.rs

Повратак