Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА УВУ

Математичка секција се почела развијати 2009. године
Циљ ове секције је ширење и неговање математичке културе, повезивање учитеља који се додатно баве математиком.

Координатор: мр Славица Бобић, Сремска Митровица
Контакт: јelena69@ptt.rs

Повратак