Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

ЕКОЛОШКО - ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА УВУ

Еколошко - планинарска секција се почела развијати 2001. године.
Циљ ове секције је ширење и неговање еколошке и планинарске , повезивање учитеља који се додатно баве екологијом и планинарењем.

Координатор: Вера Стојшић – Гашпаровски, Нови Сад
Контакт: duns@neobee.net

AКТИВНОСТИ:
1. Прослеђивање позива Завода за заштиту природе Војводине, тематске изложбе и трибине током године
2. Фрушкогорски планинарски маратон – информисање и учешће
3. Буковачком маратону – информисање и учешће
4. Ноћни марш на Фрушкој гори – информисање и учешће
5. Стручни скуп „ЕКОЛОГИЈА У ШКОЛИ - ЕКО УЧИТЕЉ“
6. Оснивање мреже учитеља-наставника еколога
7. Присуство у медијима
8. Сарадња са: НП Фрушка гора, ПД "Равничар", Покрајинским заводом за заштиту природе Војводине

Повратак