Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

СЕКЦИЈА УЧИТЕЉА ИЗ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Секција учитеља запослених у продуженом боравку се почела развијати 2009. године.
Циљ ове секције је окупљање и унапређење рада учитеља запослених у продуженом боравку.

Координатор:
Контакт:

Повратак