Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

АКТИВНОСТИ
УДРУЖЕЊА ВОЈВОЂАНСКИХ УЧИТЕЉА

Стручно усавршавање учитеља (стручни једнодневни и вишедневни семинари, курсеви, трибине, саветовања, конференције, угледни часови, промоције књига и стручне литературе, сабори учитеља, сусрети, смотре (афирмација) дечијег и учитељског стваралаштва, колоније...), информисање и размена искустава

Струковно повезивање

 • а) учитеља и учитељских друштава са територије АП Војводине,
 • б) сарадња са другим учитељским друштвима и Савезом учитеља Републике Србије,
 • в) сарадња са Учитељским факултетима у Сомбору, Београду и Заједницом учитељских факултета
 • г) сарадња са градским, покрајинским и републичким организацијама и установама
 • д) сарадња са образовним организацијама из земље и иностранства
Сталешка и организациона питања УВУ:
 • а) осмишљавање рада и развоја УВУ,
 • б) подстицање оснивања и рада учитељских друштава у градовима Војводине,
 • в) опремање наставним и техничким средствима,
 • г) задовољавање професионалних потреба учитеља Војводине,
 • д) обезбеђивање материјалних средстава за рад УВУ и враћање учитељске имовине,
 • ђ) издаваштво (наставна средства, часописи, стручна литература...)
 • ђ) предлагање својих чланова за покрајинска и републичка признања

Остали задаци УВУ су:

 1. да учествује у иновирању васпитно образовног процеса,
 2. да доприноси унапређивању педагошке теорије и праксе (везано за млађи основношк. узраст),
 3. да развија и усавршава вредновање и подстицање стваралачког рада својих чланова,
 4. да развија сарадњу са друштвеним организацијама у циљу што боље и ефикасније организације делатности УВУ и педагошке делатности у школама,
 5. да доприноси усавршавању и преображају институција које образују и усавршавају учитељски кадар за потребе савремене школе,
 6. да путем издавачке делатности и издавањем часописа шири прогресивне педагошке, стручне и научне идеје и афирмише позитивна искуства својих чланова,
 7. да негује напредне традиције учитеља Војводине и Републике Србије и проучава историју напредног учитељског покрета,
 8. да негује стваралачку и конструктивну критику у области научно – педагошког и друштвеног развоја,
 9. да развија научно – истраживачки рад у области васпитања и образовања.