Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

Г О Д И Ш Њ И     П Р О Г Р А М    Р А Д А     У В У
з а     2 0 2 1.    годину

15-31. јануара

Колективна калиграфска изложбa „У част Захарије Орфелина“

19. јануар

Дан Захарије Орфелина / Дан лепог писања (изложбе, радионице)

27. јануар

Конкурси "Светосавље и наше доба"

12. фебруар

Дан луткарства Србије

14. март

Дан Мирослава Антића / Микин дан

март

Међуокружнe смотрe 27. Фестивала луткарства основниох школа (ФЛУОШ)

2. април

Дан књижевности за децу - Спомен дрво за песника

21-22. мај

27. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЛУТКАРСТВА
ОСНОВНИХ ШКОЛА (ФЛУОШ)

15. мај

29. "Светосавље и наше доба" - свечаност, додела награда

1-6. јун

Зајеве дечје игре

1-7. јул

5. Светоархангелска летња школа – Призрен 2020.

10-30. јул

8. Дани Николе Тесле у Новом Саду

18-19. септембар

13. Калиграфска колонија „На путу Захариа Орфелина“

05. октобар

Светски дан учитеља

8. новембар

Дан Вука Караџића

12. новембар

Дан читања и писања бајки

новембар

13. Методички дани учитеља
Годишња скупштина УВУ

6. децембар

Дан Јована Јовановића Змаја