Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

УЧИТЕЉ +


Добитнице признања

« УЧИТЕЉ + » 2020. године

за посебан допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе
су учитељи:

1. Десанки Ристић из Кикинде
ЗА ВИШЕГОДИШЊИ УСПЕШАН ПРОЈЕКТНО ОРЈЕНТИСАН РАД,

2. Бранислави Цуцић Топалов из Шајкаша
ЗА ВИШЕГОДИШЊУ УСПЕШНУ ПРИМЕНУ ИКТ У НАСТАВНОМ РАДУ

3. Далиборки Путић Бераров из Зрењанина
ЗА ВИШЕГОДИШЊИ УСПЕШАН РАД У ПРИРОДНИМ НАУКАМА (СТЕМ ЕДУКАЦИЈИ).

Добитнице признања

« УЧИТЕЉ + » 2019. године

за посебан допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе
су учитељи:

1. Маријани Коларић из Куле
- за успешан вишегодишњи ваннаставни рад

2. Далиборки Путић Бераров из Зрењанина
- за успешан вишегодишњи драмски и луткарски рад

„ Учитељ + “ II (медаља)

Кати Нађ Варга из Суботице
- за успушан вишегодишњи ликовни менторски рад


Добитнице признања

« УЧИТЕЉ + » 2016. године

за посебан допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе
су учитељи:

1. Јасмина Туртуреа из ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Беле Цркве
- за вишегодишњи друштвени активизам
е- адреса: turtureabc@gmail.com

2. Наташа Коруга из ОШ „Милош Црњански“ из Суботице
- за вишегодишњи успешан рад у области визуелних медија (школске новине, фотографија)
е- адреса: natasakoruga@gmail.com

Добитник признања

« УЧИТЕЉ + » 2015. године

за посебан допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе
је учитељ:

Дејан Анђеловић ОШ «Милош Црњански» из Суботице
- за вишегодишњи веома успешан етно музички рад са ученицима
e- адреса: iskoncici@gmail.com

Добитници признања

« УЧИТЕЉ + » 2014. године

за посебан допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе:
су учитељи:

1. Зора Миочиновић из ОШ „Душан Јерковић“ из Инђије
- за вишегодишњу креативност и успешан драмски рад
е- адреса:zorica_lavica@yahoo.com

2. Нада Кљајић из ОШ „Д. Обрадовић“ из Опова, ИО „О. Петров“ из Баранде
- за вишегодишњи успешан књижевни рад
е- адреса:shinen13@gmail.com

3. Милош Пајевић из ОШ „Душан Јерковић“ из Банатског Карловца
- за вишегодишњи успешан рад у области музичке културе и сарадње са колегама целог радног века.

По први пут је ове године учитељима који су испунили све услове (петогодишњи наставак рада у области за коју су добили признање 2009. године) потврђено признање

„ Учитељ + “ II

и додељен им медаљон
овог признања за посебан, вишегодишњи допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе:

1. Сањи Станковић из ОШ „Прва војвођанска бригада“ из Новог Сада
- за луткарски рад
е- адреса: sanjast.ns@gmail.com

2. мр Јелици Сантрач из ОШ „Иван Милутиновић“ (болничко одељењ) из Суботице и Друштва учитеља Суботице
– за рад учитеља у болничком одељењу
е- адреса: jelica.santrac@gmail.com

3.Милени Гмијовић из ОШ „Здравко Гложански“ из Бечеја и Друштва учитеља Бечеја
– за методику практичних радова
е- адреса: becejdub@stcable.rs

4. Вери Стојшић-Гашпаровски из ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Сремске Каменице и Удружења војвођанских учитеља
– за луткарство, калиграфију, организовање учитеља и струковни рад.
е-адреса: lutka@uvu.rs

Добитница признања

« УЧИТЕЉ + » 2013. године

за посебан допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе:
је учитељица:

Ката Нађ Варга ОШ «Сечењи Иштван» из Суботице
- за вишегодишњи успешан ликовни педагошки рад
e- адреса: nvk@tippnet.rs

Добитнице признања

« УЧИТЕЉ + » 2012. године

за посебан допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе
су учитељи:

1. Нада Турчиновић ОШ «Душан Јерковић» из Руме
- за вишегодишњи успешан сценски рад
e- адреса: nadaturcinovic@gmail.com

2. Марија Галечић ОШ «Душан Јерковић» из Руме
- за вишегодишњи успешан сценски рад
e- адреса: galecic@open.telekom.rs

Добитници признања

« УЧИТЕЉ + » 2011. године


за посебан допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе
су учитељи:

1. Марија Барош ОШ «Бошко Палковљевић Пинки» из Сремске Митровице
- за стваралачки књижевни рад
e- адреса: manjabaros@gmail.com

2. Слободан Блажин ОШ «Јосиф Маринковић» из Новог Бечеја
- за успешан рад у области музичке културе
e- адреса: bobeblazin@gmail.com

Добитнице признања

« УЧИТЕЉ + » 2010. године


за посебан допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе
су учитељице:

1. Биљана Бранков ОШ «Жарко Зрењанин» Избиште, Вршац
- у области ваннаставних активности
услужна e- адреса: oszzizbiste@gmail.com

2. Наталија Остојић ОШ «Серво Михаљ» Зрењанин
- у области физичке културе и драме
e- адреса: natalija8@gmail.com

Добитнице новоуспостављеног признања

« УЧИТЕЉ + » 2009. године


за посебан, вишегодишњи допринос развоју и јачању учитељске професије
и унапређењу наставе су учитељице:

1. Данијела Зец из ОШ «Стеван Алексић» из Јаше Томића
- за стваралачки књижевни рад о раду учитеља
e- адреса: uciteljivojvodine@neobee.net

2. Драгана Бановић из ОШ «Новак Радонић» из Мола
- за стваралачки књижевни рад о раду учитеља
e- адреса: uciteljivojvodine@neobee.net

3. мр Јелица Сантрач из ОШ «Иван Милутиновић» из Суботице
- за допринос у развоју рада учитеља у болничком одељењу
e- адреса: uciteljivojvodine@neobee.net

4. Милена Гмијовић из ОШ «Здравко Гложански» из Бечеја
- за допринос ширењу методике практичних радова
e- адреса: becejdub@stcable.rs

5. мр Славица Бобић из ОШ «Јован Јовановић Змај» из Сремске Митровице
– за иноваторски и истраживачки рад у настави математике
e- адреса: jelena69@ptt.rs

6.Мирјана Бановић ОШ «Предраг Кожић» из Дубовца (Ковин)
– за истраживачки и издавачки рад
e- адреса: mbanovic@cat.rs

7. Мирјана Несторов из ОШ «Ђура Јакшић» из Ковина
– за допринос у стварању наставних средстава
e- адреса:uciteljivojvodine@neobee.net

8. Елизабета Царевић из установе «Свитац» из Сремске Каменице
– за допринос развоју луткарства
e- адреса: pedjacarevic@gmail.com

9. Сања Стефановић из ОШ «Прва војвођанска бригада» из Новог Сада
– за допринос развоју луткарства
e- адреса: sanjast.ns@gmail.com

10. Стоја Гаврановић из ОШ «Бранко Радичевић» из Босута
- за допринос ширењу ОРИГАМИ уметности
e- адреса:stoja2001@ptt.rs

11. Вера Стојшић–Гашпаровски из ОШ «Јован Јовановић Змај» из Сремске Каменице
- за допринос струковном раду, организовању учитеља и допринос развоју луткарства
e- адреса: lutka@uvu.rs

12. Виолета Васиљевић † -за допринос развоју луткарства