Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља


УВУ ПРЕПОРУЧУЈЕ

Часописи

1. „Просветни преглед“, Дечанска 6/3, 11 000 Београд, 011/3235-378, 3239-096

2.

Приручници

Назив Доступност

Љубица Продановић:
„Проверите како васпитавате у породици“
„Проверите како васпитавате у школи“
„Сарадња просветног радника са родитељима“
„Рад у паровима“...
www.ljubicaprodanovic.com
„Од игре до позорнице“, Зора Бокшан Танурџић
„Белешке луткарског помоћника“, Наташа Чакић Симић
„Одељенски састанци“, Dona Stajls
„Одељенски састанци“, Dona Stajls
„Заинтересујте ђаке за учење“, Ketlin Guld Landi
„Оцењивање на основу портфолија“, Š.D.Izli, K. Mičel
„Паметни задаци“, Ketrin Voker, Edgar Šmit
„Како постати добар говорник“, Keti Mijata
Креативни центар, Београд

011/38 20 464, 38 20 483, 244 06 59

 

„Шта је данас било у школи“, Школа без насиља (УНИЦЕФ, МП, МС, МУП, МЗ, ЗУОВ, Савет за права детета) www.unicef.org/serbia