Удружење војвођанских учитеља, Udruženje vojvođanskih učitelja, УВУ, UVU
Удружење Војвођанских Учитеља

ЛУТКАРСТВО

Од 2000. године спроводи се успешно развојни пројекат "Луткарство у настави и ваннаставним активностима" Вере Стојшић - Гашпаровски. Циљеви програма су: развој сценске (луткарске) културе ученика и наставника основних школа, унапређење школског лутакрства Србије и региона, пружање подршке и повезивање наставника лутакара... Изводе се луткарске радионице, обуке и Фестивал лутакрства основних школа (ФЛУОШ).